Tanıtım

Mimarlık, binaları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. Mimarlık evrensel bir meslektir. İnsanlık tarihinin her döneminde önemli olmuştur. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Başka bir tanımla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanatı ve bilimidir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde, mimarlığın temel alanlarında eğitim ve öğretim verilecektir. Ayrıca yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri ile ülkemizin ve tüm insanlığın gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.